zaterdag 6 december 2014

Het B-Team

  •  Wat is dat eigenlijk?
Het B(iodiversiteits) team is een groep mensen die de biodiversiteit in Oisterwijk proberen te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze adviseren aan overheden, gemeente, waterschap en terreinbeheerders, maar ook aan particuliere tuinbezitters.
  •  Wie zijn de mensen van het B-Team?
Dat zijn mensen die stuk voor stuk de noodzaak van behoud van biodiversiteit inzien en zich daarvoor willen inzetten. Mensen met meestel een “groene achtergrond” maar ook met speciale kennis en vaardigheden zoals tuinarchitectuur, landschapsinrichting en beheer, bomenspecialisten, chemicus, monumentenbeheer, ondernemers, adviseurs wet- en regelgeving en herboristen.
Verder kunnen zij een beroep doen op de zogenaamde agendaleden voor kennis op het gebied van architectuur, geologie, archeologie, heemkunde en waterbeheer.
  •  Is het een actiegroep dan?
Nee, het is een adviesgroep. Ze geven adviezen waarmee anderen aan de slag kunnen. Zo helpen ze iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het behoud van biodiversiteit met adviezen die duidelijk en realistisch zijn.
  • Wat kost dat dan?
Niets! De leden van het team werken belangeloos en zonder onkostenvergoeding. Het team werkt, om de onafhankelijkheid te bewaren, dan ook zonder overheidssubsidies. Ze stellen het wel op prijs dat, als een advies niet gerealiseerd kan worden om financiƫle, praktische, of andere redenen, een goed onderbouwde motivering gegeven wordt. Immers, hun adviezen worden niet alleen vanuit idealisme maar ook met oog voor realisme gegeven!
  • Wie kan lid worden?
Iedereen die met zijn kennis, inzet en juiste motivatie een bijdrage kan leveren kan zich aanmelden.
  • Waar moet ik zijn voor een advies?
U kunt alle leden direct aanspreken of dit doen via de woordvoerder Frans Kapteijns.
Zie voor meer inlichtingen www.bteamoisterwijk.nl

maandag 27 januari 2014

2014: het jaar van de eekhoorn


De rode eekhoorn: op de website van het B-team Oisterwijk is hij duidelijk aanwezig; niet voor niets, want hij is onze mascotte, ons symbool voor biodiversiteit !
Hij wordt ook wel de gewone eekhoorn of de inheemse eekhoorn genoemd en hij is algemeen bekend en populair.
Hij komt dan ook in grote delen van Nederland voor; leeft in loofbos, naaldbos of gemengd bos, maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Zijn voorkeur gaat daarbij wel uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is.
Als er voldoende voedsel beschikbaar is, tref je hem overigens ook in bebouwd gebied aan.
Vaag je waar eekhoorns wonen, dan is meestal het antwoord: in holle bomen. Leg je uit dat ze een stuk of vijf bolronde nesten in bomen maken, dan wordt er meestal verbaasd gereageerd.
Ook is vaak niet bekend dat  ze geen koppel vormen, zoals de meeste zoogdieren, maar dat de jongen door de moeder in haar uppie worden groot gebracht.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw nam vanwege een virus het aantal rode eekhoorns enorm af en daarna is hun aantal maar voor een gedeelte hersteld.
Dat komt omdat hun leefgebied versnipperd is geraakt en omdat ze te maken hebben gekregen met exotische soorten, zoals de grijze eekhoorn uit Noord-Amerika en de Pallas’ eekhoorn uit AziĆ«. Die verdringen de inheemse eekhoorns uit hun leefgebied en brengen ziektes op ze over.
Het is dus belangrijk “onze” eekhoorns te helpen in hun voortbestaan. Dat kan door hun verspreiding zo goed mogelijk in beeld te brengen en te houden en door te voorkomen dat uitheemse eekhoorns ontsnappen of losgelaten worden. En natuurlijk zijn eekhoornvriendelijke tuinen en parken handig, kunnen we geschikte bomen en struiken aanplanten en eekhoornbruggen plaatsen op plekken waar een leefgebied door een weg wordt doorsneden en er verkeerslachtoffers vallen. Want hoewel eekhoorns snel kunnen rennen, hebben ze de neiging bij het oversteken van de weg wanneer er gevaar dreigt, stil te gaan zitten ‘als een bolletje’. Maak de brug overigens niet van ijzer, want dan zal de eekhoorn er geen gebruik van maken.
Om de rode eekhoorn nog eens in het centrum van de aandacht te plaatsen, is het jaar 2014 tot “jaar van de eekhoorn” uitgeroepen met
daarin het weekend van 17 en 18 mei als eekhoornweekend.
Er vinden dan allerlei activiteiten plaats. Let maar op de berichtgeving in de media, als je ervan op de hoogte wilt blijven !